หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ไฮเทค!

ตุลาคม 1, 2007 ที่ 10:01 pm | เขียนใน Outing ... | 4 ความเห็น

หากต้องรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ล้านนา และ เรื่องราวความเป็นมาแห่งอดีตอันรุ่งโรจน์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้า การปกครองของภูมิภาค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน … อาจต้องใช้เวลานับเดือน

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คุณจะได้ข้อมูลเรื่องราวความเป็นมา เริ่มตั้งแต่ การเลือกชัยภูมิสร้างเมือง วิถีชีวิต การเมือง การปกครอง และ วัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของคนเชียงใหม่ … ด้วยเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ  

เมื่อมาถึง คุณจะได้เข้ามานั่งในห้องโถง เพื่อรับชมและฟัง Slide multi-vision! นำเสนอข้อมูลโดยรวม (Overview) ทำให้เข้าใจที่มาที่ไปของเชียงใหม่ในวันนี้

จากนั้น คุณสามารถเดินชม ห้องนิทรรศการ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 15 ห้อง จัดแบ่งตามยุคสมัย นำเสนอผ่าน Model, VDO,  Graphic board พร้อมคำบรรยายไม่ผิดหรอก หากจะกล่าวว่า หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไฮเทคที่สุดในเมืองไทย!

บริเวณชั้น 2 มีการจัดแสดงประวัติเจ้าหลวงเชียงใหม่ และการตั้งถิ่นฐาน เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานของพ่อค้าฝั่งแม่น้ำปิง และยังมีการจำลองกาดในอดีตมาไว้ให้ศึกษา

อาคารหลังนี้ สร้างขึ้นในปี พศ.2468 อดีตเคยเป็นที่ตั้งของบริเวณที่เรียกกันว่า สะดือเมือง หรือ ในปัจจุบัน เราจะเรียกว่า กลางเวียง ก็คงไม่ผิดนัก อีกทั้งยังเคย ศาลากลางประจำจังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาได้ดัดแปลงเป็น หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในปี 2539

สะดือเมืองที่ว่านี้ เป็นที่ตั้งของเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง (ปัจจุบันย้ายไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง) บริเวณเดียวกันนี้ ยังเคยเป็นที่ตั้งของหอคำ และ ที่ทำการเค้าสนามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล้านนา อีกด้วย

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเวลา 08.30 – 17.00 น. ที่นั่นมีน้องๆ นักศึกษา จะคอยต้อนรับ และอธิบายข้อมูลต่างๆ อย่างใกล้ชิด  

ค่าบัตรเข้าชม ถูกมาก ~~~ ขอบอก!

khun_aut 

cnx-nov-06-145.jpg 

โฆษณา

บลอกที่ WordPress.com .
Entries และ ข้อคิดเห็น feeds.